Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor tarieven 2017 landelijk netbeheer gas

Gasunie Transport Services (GTS) heeft op 20 maart 2017 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2017 in rekening wil brengen. De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in mei 2017 de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 juli 2017.

De ACM publiceert het tarievenvoorstel van GTS op haar website. Vertrouwelijke informatie is verwijderd uit het tarievenvoorstel. Belanghebbenden kunnen tot en met 6 april 2017 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

De ACM ontvangt het voorstel voor de tarieven veelal in september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de tarieven gelden. Voor 2017 was dat echter niet mogelijk omdat de ACM toen het methodebesluit voor GTS nog niet had vastgesteld. De ACM heeft dit methodebesluit op 23 februari 2017 vastgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft GTS het tarievenvoorstel opgesteld voor tarieven die zullen gelden vanaf 1 juli 2017. In het voorstel houdt GTS rekening met de inkomsten die zij naar verwachting in de eerste helft van 2017 behaalt.

Uit het tarievenvoorstel blijkt dat de transporttarieven, inclusief balancering en kwaliteitsconversie, dalen met gemiddeld 26% ten opzichte van 2016. De voorziene daling van de tarieven is voornamelijk het gevolg van de lagere inkomsten die GTS mag ontvangen in 2017. Daarnaast hanteert GTS in de eerste helft van 2017 nog de tarieven uit 2016, waardoor de tarieven voor de tweede helft van 2017 extra moeten dalen om daarvoor te corrigeren.

Wat doet GTS?

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 

Documenten

Voorstel GTS voor tarieven 2017 landelijk netbeheer gas (PDF - 153.67 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 Rekenmodule (XLSX - 1.06 MB) Bijlage 2 Overzicht voorgestelde tarieven 2017 (XLSX - 155 KB) Bijlage 3 toelichting factor 2017 (PDF - 57.97 KB) Bijlage 4 toelichting schattting rekenvolumina 2017 (PDF - 92.95 KB) Bijlage 5 toelichting omzet shorthaul (PDF - 11.06 KB) Bijlage 6 Toelichting uitbreidingsinvesteringen (PDF - 45.34 KB) Bijlage 7 Toelichting incidentele correcties (PDF - 54.85 KB) Bijlage 8a toelichting netgebieden (PDF - 9.57 KB) Bijlage 8b berekening netgebieden (PDF - 89.36 KB)