Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Marktanalysebesluit vaste telefonie

De ACM stopt met het opleggen van verplichtingen aan KPN op de consumenten- en grootzakelijke markt voor vaste telefonie. Consumenten en grootzakelijke afnemers hebben voldoende keuze uit aanbieders van vaste telefonie. Op de consumenten- en grootzakelijke markt is veel veranderd ten opzichte van 2012, toen de ACM het vorige marktanalysebesluit vaste telefonie nam.

Nog wel verplichtingen aan KPN op de kleinzakelijke markt

Voor de kleinzakelijke markt blijft de ACM nog wel verplichtingen opleggen aan KPN. De ACM ziet dat KPN op deze markt nog steeds dominant is en dat zonder de opgelegde verplichtingen eindgebruikers onvoldoende keuze hebben. Overigens legt de ACM wel minder verplichtingen op dan in het marktanalysebesluit Vaste Telefonie 2012. De ACM laat de verplichtingen vallen die moeten voorkomen dat KPN te lage prijzen rekent. Deze zijn niet langer nodig.

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?

Aan het besluit is een zorgvuldige procedure voorafgegaan. De ACM heeft het besluit geconsulteerd bij marktpartijen. De ACM heeft op 10 januari 2017 het ontwerpbesluit marktanalyse vaste telefonie ter notificatie aan de Europese Commissie voorgelegd. De Commissie heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit. ACM publiceert nu het definitieve besluit.

 

Documenten

Marktanalysebesluit vaste telefonie (PDF - 1.85 MB)