Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie marktanalyse vaste telefonie

Waarom deze consultatie?

ACM heeft onderzoek gedaan naar de markt voor Vaste Telefonie.  ACM heeft onderzocht of het nodig is dat KPN toegang dient te verlenen op de wholesalemarkt voor aansluitingen voor vaste telefonie en het verkeer daarover (de markten voor gespreksdiensten). Dergelijke toegang maakt het mogelijk dat eindgebruikers kunnen kiezen tussen meerdere aanbieders van vaste telefonie.

De resultaten van dit onderzoek heeft ACM in een ontwerpbesluit opgenomen. In het ontwerpbesluit concludeert ACM dat op de consumentenmarkt (de markt voor enkelvoudige aansluitingen) door ACM opgelegde regulering van ontbundelde toegang reeds voldoende keuze is.  Ook op de grootzakelijke markt (de markt voor meervoudige aansluitingen) is door regulering van ontbundelde toegang en zogenaamde huurlijnen voldoende keuze.  ACM reguleert deze markten daarom  niet langer.

Op de kleinzakelijke markt (de markt voor tweevoudige gespreksdiensten) concludeert ACM dat KPN nog steeds dominant is en dat zonder regulering eindgebruikers onvoldoende keuze hebben. Op basis van deze conclusie ziet ACM aanleiding om op deze markt verplichtingen op te leggen aan KPN. ACM legt wel minder verplichtingen op dan in het nu geldende marktanalysebesluit. De verplichtingen die moeten voorkomen dat KPN te lage prijzen rekent, worden niet langer nodig geacht.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het ontwerpbesluit? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op het ontwerpbesluit. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een definitief besluit neemt.

Tot wanneer kan ik reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk maandag 12 september 2016.

Hoe kan ik reageren?

U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag  “Marktanalysebesluit Vaste Telefonie”

per e-mail: VT2015 [at] acm [punt] nl

per post:
Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is.

Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Consultatie marktanalyse vaste telefonie (PDF - 2.11 MB)