Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb: de ACM mag WACC-methode aanpassen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft terecht de rekenmethode aangepast om uit te rekenen welk bedrag aan vermogenskosten een gereguleerde partij mag verwerken in de tarieven. Dit blijkt uit de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 19 januari 2017 in een zaak die KPN had aangespannen. De ACM had in een tariefbesluit vastgesteld tegen welke wholesaletarieven KPN telecomdiensten moest leveren. KPN was tegen dat besluit beroep gegaan. Het CBb heeft KPN geen gelijk gegeven. De CBb-uitspraak is de einduitspraak.

Over de rekenmethode

De rekenmethode voor de berekening van vermogenskosten heet de WACC-methode. De WACC is een afkorting voor weighted average cost of capital. Hiermee rekent de ACM uit welk bedrag aan vermogenskosten een gereguleerde partij mag verwerken in hun tarieven. De WACC speelt een rol bij alle gereguleerde sectoren.

Eén geharmoniseerde methode na de fusie

De WACC is een bepaalde rekensom die uit verschillende delen bestaat. Elk afzonderlijk deel kan op verschillende manieren worden bepaald. Tussen de methodes die bij de voormalige OPTA en bij de voormalige NMa gebruikt werden, zaten verschillen. Omdat deze verschillen onwenselijk en ook juridisch kwetsbaar waren voor de fusieorganisatie ACM, heeft de ACM nu één geharmoniseerde methode ontwikkeld.

Hierbij is bij elk onderdeel van de methode gekozen voor óf de OPTA-methode óf de NMa-methode. Voor alle gereguleerde sectoren waarbij een WACC van toepassing is, verandert er dus iets in de methode die partijen gewend waren.

Consequenties voor KPN

De aanpassingen van de onderdelen van de rekenmethode zorgen ervoor dat de WACC lager wordt. De uitspraak van het CBb betekent dat KPN de tarieven niet mag verhogen door het gebruik van een hogere WACC. Dit had  KPN wel verzocht aan het CBb.