Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb over Wob-verzoek GTS

De ACM hoeft definitief niet de gegevens te verstrekken die GTS met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft opgevraagd. Dit heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 20 december 2016 bepaald.

Waar draait de zaak precies om?

GTS heeft ACM gevraagd de kosten - en outputdata van Duitse netbeheerders te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt door adviesbureau Frontier Economics. Dit adviesbureau voert in opdracht van ACM een benchmarkonderzoek uit naar de statische efficiëntie van GTS.

Het CBb bevestigt dat als ACM zou beschikken over de gevraagde documenten, verstrekking daarvan niet is toegestaan. Dit volgt uit de geheimhoudingsplicht van artikel 7 van de Instellingswet ACM (Iw).

De gevraagde informatie is afkomstig van Duitse netbeheerders en verzameld door de BNetzA (de Duitse toezichthouder). Daarom vindt het CBb dat de door GTS gevraagde documenten ook niet vallen onder de wettelijke bevoegdheid van ACM om documenten te publiceren (artikel 12w Iw). Die bevoegdheid geldt alleen voor documenten die door ACM (of in haar opdracht) zijn vervaardigd.

Welke procedure ging vooraf?

Het CBb heeft de uitspraak van de rechtbank van 7 april 2016 bevestigd. Daarin is om vergelijkbare redenen geoordeeld dat ACM het Wob-verzoek van GTS terecht heeft afgewezen.

En nu?

Deze uitspraak is definitief, het CBb is de eindrechter in deze zaak.

 

Meer in deze zaak