Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak Rechtbank Rotterdam Wob-verzoek GTS

13-04-2016

Wob-verzoek terecht door ACM afgewezen

De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 april 2016 uitspraak gedaan op het door Gasunie Transport Services B.V.(GTS) ingestelde (rechtstreekse) beroep tegen de afwijzing van haar Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) door ACM. Het beroep is ongegrond verklaard.

GTS heeft een verzoek om informatie bij ACM ingediend op grond van de Wob. Het informatieverzoek heeft betrekking op de kosten - en outputdata van Duitse netbeheerders, zoals gebruikt door adviesbureau Frontier Economics in het thans lopende onderzoek naar de statische effici├źntie van GTS. De rechtbank heeft overwogen dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan de juistheid van de mededeling van ACM dat zij niet beschikt over de opgevraagde gegevens/documenten. ACM heeft dan ook terecht beslist dat de opgevraagde gegevens alleen daarom al niet aan GTS kunnen worden verstrekt (of openbaar gemaakt).

De rechtbank bevestigt ten overvloede dat als ACM wel over de opgevraagde gegevens zou beschikken, verstrekking daarvan volgens artikel 7 van de Instellingswet ACM (Iw) niet is toegestaan. Het verzoek van GTS kan op basis van artikel 12w van de Iw ook niet worden toegewezen, omdat de opgevraagde gegevens niet zijn neergelegd in documenten die door of in opdracht van ACM zijn opgesteld.

Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op rechtspraak.nl:

 

Meer in deze zaak