Kruimelpad

Besluit op bezwaar boete Financial Media B.V.

De ACM handhaaft in bezwaar de boetes van in totaal EUR 485.000 die zij aan Financial Media B.V. en drie betrokken personen heeft opgelegd. De ACM blijft van oordeel dat uit het onderzoek blijkt dat Financial Media zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. De overtredingen vonden plaats in de periode 1 januari 2013 tot 6 juli 2015.

Financial Media informeerde de consument niet goed over essentiële kenmerken van de aangeboden dienst (huurbemiddelingsdiensten): de prijs, het feit dat de overeenkomst stilzwijgend werd verlengd en het herroepingsrecht. Verder heeft Financial Media zonder geldige machtiging voor automatische incasso periodiek bedragen van rekeningen van consumenten af laten schrijven. Dit is in strijd met het normale niveau van zorgvuldigheid dat je van een handelaar mag verwachten.

De ACM heeft naar aanleiding van de bezwaren van het bedrijf en de drie beboete personen de motivering van de boetes aangevuld. De ACM ziet echter geen aanleiding om de opgelegde boetes te matigen.

Op 26 mei 2016 heeft de ACM aan Financial Media een boete opgelegd van EUR 400.000 wegens overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming. Daarnaast heeft de ACM drie voor Financial Media werkzame personen boetes van EUR 50.000, EUR 25.000 en EUR 10.000 opgelegd omdat zij feitelijk leiding hebben gegeven aan de overtredingen. Financial Media en de feitelijk leidinggevenden maakten bezwaar tegen dit besluit.

Meer informatie over oneerlijke handelspraktijken