Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM legt boetes op voor ernstige misleiding van woningzoekenden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt een boete van in totaal 985.000 euro op aan twee bedrijven en drie personen voor ernstige misleiding van mensen die op zoek waren naar een huurwoning. Woningzoekenden registreerden zich op een website waarop huurwoningen werden aangeboden. Vervolgens werden zij gebeld met het aanbod om een document te ondertekenen waardoor zij sneller in aanmerking zouden komen voor een huurwoning. Als zij dat deden, bleken zij een ‘akte van cessie’ getekend te hebben, waarmee het bedrijf rechtstreeks bedragen inde bij de werkgever van de consument. Over de kosten en de inhoud van de overeenkomst werden consumenten onvolledig geïnformeerd.

Mensen die wanhopig op zoek zijn naar een huurwoning werd een dure dienst verkocht, zonder dat zij zich ervan bewust waren waar ze precies mee instemden, wat het kostte en wat het opleverde. Vanwege de ernst van deze zaak leggen we zowel boetes op aan de bedrijven als aan de leidinggevenden.

Misleidende praktijken bij huurbegeleiding

Huurbegeleiding B.V. (voorheen Woondirect B.V.) en Financial Media B.V. zijn de eigenaren van verschillende websites waarop huurwoningen worden aangeboden. Het gaat om websites als huurwoningen.nl en huurbegeleiding.nl, maar ook om websites met andere namen. Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning kunnen zich tegen betaling registreren op deze websites. Na registratie benaderde Huurbegeleiding B.V. hen telefonisch en werd hun voorgehouden dat zij, als zij écht snel in aanmerking wilden komen voor een huurwoning, zij de ‘huurakte’ (later: borgstellingsdocument) moesten tekenen. Wat deze ‘huurakte’ precies inhield, wat het kostte en wat je er precies voor kreeg, was consumenten vaak niet duidelijk. Zij dachten dat zij daarmee een extra zekerheid aan een toekomstige verhuurder afgaven dat ze voldoende inkomen hadden om de huur te kunnen betalen. Later bleek echter dat zij een ‘akte van cessie’ hadden getekend. Hiermee incasseerde Huurbegeleiding B.V. haar honorarium rechtstreeks bij de werkgever van de consument en zouden toekomstige verhuurders achterstallige huur rechtstreeks bij die werkgever kunnen innen. Hoewel verschillende kantonrechters hebben uitgesproken dat zo’n akte van cessie niet rechtsgeldig is, hield het bedrijf consumenten voor dat ze mét zo’n akte sneller in aanmerking zouden komen voor een huurwoning.

Boetes voor bedrijven en leidinggevenden

ACM stelt vast dat Huurbegeleiding B.V. en Financial Media B.V. consumenten niet duidelijk of helemaal niet informeerden over de prijs, de wijze van betaling, en de voornaamste kenmerken van hun diensten. Ook hebben zij consumenten ten onrechte gemeld dat zij tussentijds niet van de dienst af konden en eraan vast zaten voor de duur van twee jaar, terwijl zij het recht hebben de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Ook hebben zij automatische incasso’s uitgevoerd zonder rechtsgeldige toestemming van de consument.

ACM ziet dit als zeer ernstige overtredingen. Regelmatig zijn consumenten onverwacht geconfronteerd met fikse financiële tegenvallers door deze handelwijze van Huurbegeleiding die het geld voor haar dienstverlening bij de werkgever inde. Beide bedrijven zijn nalatig geweest ten opzichte van een kwetsbare groep consumenten die op zoek waren naar betaalbare woonruimte. ACM legt daarom aan zowel de bedrijven als de betrokken leidinggevenden boetes op van in totaal 985.000 euro.