Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Sectorrelease 2016 en Termijn bulk-PV switch

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt bij besluit twee voorstellen vast van de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU), te weten de Sectorrelease 2016 en de Termijn bulk-PV switch. Hierdoor wordt de Informatiecode elektriciteit en gas gewijzigd.

Met dit besluit wordt het volgende geregeld:

  • Leveranciers werken momenteel voor de toerekening van ingekochte energie met gemiddelde verbruikspatronen van kleinverbruikers. Wanneer deze patronen afwijken van het daadwerkelijke verbruik, worden kosten gemaakt die over alle kleinverbruikers worden verdeeld. Met behulp van de gegevens uit de slimme meter, die op grote schaal wordt uitgerold in Nederland, wordt het mogelijk meer te werken met het daadwerkelijke verbruik. Dit besluit maakt deze zogenoemde individuele slimme-meter-allocatie mogelijk. Hierdoor worden processen voor afrekeningen van kleinverbruikers efficiĆ«nter, kunnen nieuwe producten worden aangeboden en worden minder kosten verdeeld over de kleinverbruikers.
  • De regionale netbeheerders spelen een faciliterende rol in verschillende marktprocessen. Om die rol goed te kunnen vervullen, moet de netbeheerder soms in contact treden met een aangeslotene. Dit besluit legt vast dat een leverancier enkele aanvullende gegevens aan de regionale netbeheerder verstrekt zodat deze beter in staat is de aangeslotene te identificeren. Hierdoor kunnen netbeheerders beter hun faciliterende rol vervullen in processen.
  • Een leverancier kan haar programmaverantwoordelijkheid zelf uitvoeren of bij een andere partij beleggen. Als een leverancier ervoor kiest de verantwoordelijkheid te verschuiven, worden alle kleinverbruikaansluitingen van de leverancier door de regionale netbeheerder geswitcht naar een andere programmaverantwoordelijke, een zogenoemde bulk-PV switch. Met dit besluit krijgt de regionale netbeheerder meer tijd om een bulk-PV switch uit te voeren, omdat de vorige termijn in veel gevallen niet haalbaar bleek.

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.