Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp codebesluit Sectorrelease 2016 en Termijnen bulk-PV switch

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over twee voorstellen van de Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU), te weten de Sectorrelease 2016 en de Termijn bulk-PV switch, om de Informatiecode elektriciteit en gas te wijzigen.

Leveranciers werken momenteel voor de toerekening van ingekochte energie met gemiddelde verbruikspatronen van kleinverbruikers. Wanneer deze patronen afwijken van het daadwerkelijke verbruik, worden kosten gemaakt die over alle kleinverbruikers worden verdeeld. Met behulp van de gegevens uit de slimme meter, die op grote schaal wordt uitgerold in Nederland, wordt het mogelijk meer te werken met het daadwerkelijke verbruik. Dit besluit maakt deze zogenoemde individuele slimme-meter-allocatie mogelijk. Hierdoor worden processen voor afrekeningen van kleinverbruikers efficiƫnter, kunnen nieuwe producten worden aangeboden en worden minder kosten verdeeld over de kleinverbruikers.

De regionale netbeheerders spelen een faciliterende rol in verschillende marktprocessen. Om die rol goed te kunnen vervullen, moet de netbeheerder soms in contact treden met een aangeslotene. Dit besluit legt vast dat een leverancier enkele aanvullende gegevens aan de regionale netbeheerder verstrekt zodat deze beter in staat is de aangeslotene te identificeren. Hierdoor kunnen netbeheerders beter hun faciliterende rol vervullen in processen.

Een leverancier kan haar programmaverantwoordelijkheid zelf uitvoeren of bij een andere partij beleggen. Als een leverancier ervoor kiest de verantwoordelijkheid te verschuiven, worden alle kleinverbruikaansluitingen van de leverancier door de regionale netbeheerder geswitcht naar een andere programmaverantwoordelijke, een zogenoemde bulk-PV switch. Met dit besluit krijgt de regionale netbeheerder meer tijd om een bulk-PV switch uit te voeren, omdat de vorige termijn in veel gevallen niet haalbaar bleek.

Wat staat er in het ontwerpbesluit?

In het ontwerpbesluit van ACM staat dat de voorstellen van NEDU binnen de wettelijke kaders blijven en dat ACM ze daarom wil vaststellen. Dit voornemen is gebaseerd op de informatie die ACM heeft gekregen van NEDU. Door een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen en te publiceren op de website van ACM hebben marktpartijen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

 

Documenten

Ontwerp codebesluit Sectorrelease 2016 en Termijnen bulk-PV switch (PDF - 349.78 KB)