Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze VEMW op ontwerpbesluit Sectorrelease 2016 en Termijnen bulk-PV switch

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van VEMW op het ontwerp codebesluit waarmee ACM zich voorneemt om de Informatiecode elektriciteit en gas te wijzigen in verband met de Sectorrelease 2016 en Termijnen bulk-PV switch

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit?

Het ontwerp codebesluit gaat onder andere over de introductie van een alternatieve manier voor de toerekening van ingekochte energie ten behoeve van kleinverbruikers, de zogenoemde individuele slimme meter allocatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wijziging van de Informatiecode elektriciteit en gas.

Wat houdt de zienswijze van VEMW in?

VEMW is positief over de mogelijkheid die het ontwerpbesluit introduceert om kleinverbruikers individueel te kunnen alloceren op basis  

van gegevens uit een slimme (op afstand uitleesbare) meter. VEMW betreurt het dat deze mogelijkheid niet ook gecreëerd wordt voor bedrijven die beschikken over verschillende kleinverbruikaansluitingen met een op afstand uitleesbare meter en zou graag het besluit op dat punt zien worden gewijzigd. Daarnaast zou VEMW graag zien dat in het definitieve besluit meer duiding en toelichting wordt gegeven.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om NEDU opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.