Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Verzoek wijziging aanvraag Nord Pool MCO-plan

Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) vraagt Nord Pool Spot AS (hierna:Nord Pool) om het plan voor de uitvoering van de gezamenlijke marktkoppelingsbeheerder-functies (MCO-plan) op een aantal punten te wijzigen.

Aanvraag

Nord Pool heeft het MCO-plan op 14 april 2016 aan ACM ter goedkeuring voorgelegd. Deze aanvraag is gedaan op basis van een Europese Verordening. Deze verordening heet CACM (Capacity Allocation and Congestion Management, EU 2015/1222) en zorgt voor Europees geharmoniseerde regels voor elektriciteithandel op dag-vooruit basis (day-ahead) en uur-basis (intraday).

NEMO’s

ACM had Nord Pool op 26 november 2015 als NEMO (nominated electricity market operator) aangewezen. De NEMO's in Europa hebben als taak om als marktkoppelingbeheerder (MCO) alle vraag en aanbod in Europa voor elektriciteit te koppelen, voor zowel day ahead- als intraday handel.

MCO-plan

Om deze taak te kunnen uitvoeren moeten zij op basis van de CACM Verordening gezamenlijk een MCO-plan opstellen. In dat plan moet beschreven staan hoe NEMOs de MCO-functies gezamenlijk zullen opzetten en uitvoeren. Alle Europese toezichthouders, waaronder ACM, moeten het MCO-plan goedkeuren.

Wijzigingsverzoek

De Europese toezichthouders zijn van mening dat het voorgelegde MCO-plan nog niet voldoet aan de voorwaarden van de CACM Verordening. Daarom verzoekt ACM om een wijziging van het MCO-plan.

 

Documenten

Verzoek wijziging aanvraag Nord Pool MCO-plan (PDF - 782.38 KB)