Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Consultatie zakelijke post

16-09-2016

ACM vraagt marktpartijen om hun zienswijze op de werking van de markt voor zakelijke post, in het bijzonder voor het vervoer van 48 en 72+-uurs zakelijke post.

Aanleiding consultatie

ACM rondt op korte termijn het marktanalysebesluit 24-uurs zakelijke post af. De aanleiding voor deze marktanalyse was de consultatie die ACM begin 2014 heeft gehouden. De postmarkt is een dynamische markt en sinds 2014 enorm in beweging. ACM heeft de afgelopen periode ook verzoeken gekregen om eventuele mededingingsproblemen op andere markten te onderzoeken, in het bijzonder op de markt voor het vervoer van 48 en 72+-uurs zakelijke post.

Om hierover een gefundeerd oordeel te kunnen vormen nodigt ACM marktpartijen uit te melden welke (mededingings)problemen zij op de markt voor het vervoer van 48 en 72+-uurs zakelijke post ervaren. De reacties gebruikt ACM om beter zicht te krijgen over de werking van de zakelijke postmarkt en in haar afweging om een nieuwe marktanalyse uit te voeren.

Wat gebeurt er met de reacties?

Als de reacties van marktpartijen daartoe aanleiding geven, kan ACM een marktanalyse starten op grond van de Postwet 2009. ACM onderzoekt dan of er een postvervoerbedrijf is dat beschikt over aanmerkelijke marktmacht, dat wil zeggen dat deze onderneming zich onafhankelijk van concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten kan gedragen. In dat geval kan ACM door het opleggen van verplichtingen aan deze marktpartij zorgen voor een gelijk speelveld voor postvervoerbedrijven die op de markt actief zijn.

Hoe te reageren?

ACM geeft marktpartijen de gelegenheid tot uiterlijk 17 oktober 2016 een reactie toe te sturen. Deze reactie kan gestuurd worden naar ZP-2016@acm.nl of naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Marktpartijen worden verzocht om hun reactie zo goed mogelijk te onderbouwen en daarbij gebruik te maken van de bijbehorende vragenlijst die hieronder op www.acm.nl is gepubliceerd.

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze consultatie kunt u via ZP-2016@acm.nl contact opnemen met dhr. R. Leijenaar.