Kruimelpad

Herstelmethodebesluit TenneT transporttaken 2017-2021 (integraal besluit)

Op 13 april 2017 heeft de ACM het Methodebesluit Transporttaken TenneT 2017 - 2021 gewijzigd (kenmerk ACM/DE/2017/201480). De ACM heeft deze wijzigingen verwerkt in een nieuwe integrale versie van genoemd besluit. De gewijzigde randnummers zijn gearceerd weergegeven. Aan deze geconsolideerde versie van het methodebesluit kunnen geen rechten worden ontleend.

Met dit herstelbesluit wijzigt de ACM de voorzichtigheidsmarge van 5%-punt naar 10%-punt  bij de toepassing van de statische efficiëntie. De ACM doet dit naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) van 8 december 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:374)  dat ging over het methodebesluit voor de reguleringsperiode 2014-2016. De ACM wijzigt met het herstelbesluit het Methodebesluit Transporttaken TenneT 2017-2021. De wijziging werkt door in het Methodebesluit Systeemtaken TenneT 2017-2021 vanwege de identieke toepassing van de voorzichtigheidsmarge.