Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewijzigd methodebesluit TenneT Transporttaken 2017-2021

Op 30 augustus 2016 heeft de ACM het Methodebesluit voor TenneT genomen voor de uitvoering van haar transporttaken, met kenmerk ACM/DE/2016/205075. Dit besluit is gewijzigd per besluit van 13 april 2017 met kenmerk  ACM/DE/2017/201480.

Op 24 juli 2018 heeft het College van het Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb; ECLI:NL:CBB:2018:347) geoordeeld dat de ACM het methodebesluit transporttaken TenneT 2017-2021 op een aantal punten moet herstellen dan wel een nieuw besluit nemen met  inachtneming van de overwegingen en aanwijzingen in de tussenuitspraak.

In zijn tussenuitspraak van 24 juli 2018 heeft het CBb met betrekking tot het Methodebesluit Transporttaken TenneT 2017-2021 geoordeeld dat:

  • ACM de WACC moet herberekenen met de netto schuld als basis bij de berekening van de gearing;
  • ACM in het kader van de herberekening van de WACC voorts bij de bepaling van de asset bèta dient uit te gaan van een vergelijkingsgroep waarin Fluxys niet is opgenomen;
  • ACM de door haar berekende frontier shift onvoldoende draagkrachtig heeft onderbouwd; en
  • ACM eveneens onvoldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd dat de inkoopkosten van energie en vermogen niet voldoen aan haar nacalculatiekader.

De ACM heeft op 24 januari 2019 het gewijzigde methodebesluit transporttaken TenneT voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2021 vastgesteld, met kenmerk ACM/UIT/505474. Met dit gewijzigd methodebesluit geeft ACM invulling aan de opdracht van het CBb.

 

Documenten

Herstel methodebesluit TenneT transport 2017-2021 (PDF - 903.7 KB)
 

Bijlagen

Herstel formules bij methodebesluit TenneT transport 2017-2021 (PDF - 398.19 KB) Herstel uitwerking van de methode voor de WACC (PDF - 710.66 KB) Herstel op reactie zienswijzen TenneT transport en systeem 2017-2021 (PDF - 1.1 MB) Herstel methodebesluiten reacties (PDF - 235.54 KB)