Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit over het laten vervallen van de roll back procedure

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het voorstel van Netbeheer Nederland goedgekeurd om de roll back procedure in de Netcode elektriciteit te wijzigen. De reden hiervoor is dat de uitvoering van de zogenaamde flow-based methodiek, waarmee de maximaal beschikbare dag-vooruit transportcapaciteit voor elektriciteit wordt bepaald, goed blijkt te werken.

De landelijke netbeheerder voor elektriciteit, TenneT TSO B.V. (TenneT), berekent sinds 2015 samen met de netbeheerders in de CWE-regio (Noord-West-Europa), de maximaal beschikbare dag-vooruit transportcapaciteit voor elektriciteit met behulp van de flow-based methodiek. Met deze methodiek wordt meer rekening gehouden met de verwachte stromen door het net dan met de oude (ATC-)methode. Hierdoor wordt de transportcapaciteit beter benut.

Bij de invoering van de flow-based methodiek hebben de netbeheerders in de CWE-regio afgesproken dat tijdens de eerste vier maanden zou kunnen worden teruggegaan naar de oude methode. Dat was afgesproken voor het geval de flow-based methode niet zou blijken te werken. Deze ‘terugkeer’ heet de roll back procedure. Nu de processen en systemen van de flow-based methodiek hebben bewezen betrouwbaar en stabiel te functioneren, kan deze procedure vervallen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Naar de actuele versies van de codes

Meer weten over codes?

Wilt u meer weten over codes? Kijk dan op onze website.