Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit transiënte (kortdurende) overspanningen in HS-netten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat akkoord met een voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de Netcode Elektriciteit. Er worden artikelen gewijzigd die betrekking hebben op het opstellen van een norm voor transiënte overspanningen.

Wat zijn transiënte overspanningen?

Transiënte overspanningen zijn korte, elektrische overspanningen in een elektriciteitsnet die schadelijk kunnen zijn voor de elektrische apparatuur.

Wat is de reden van deze codewijziging?

De Netcode elektriciteit bevatte de verplichting om transiënte overspanningen in HS-netten te meten en om op basis van meetresultaten te komen tot een voorstel voor een norm voor maximaal toelaatbare transiënte overspanningen. Op basis van de beschikbare meetresultaten kan worden geconcludeerd dat het niet mogelijk is om tot een bruikbare norm voor transiënte overspanningen te komen. Nu zowel de metingen als het analyseren van praktijkcases geen ingrediënten opleveren voor het opstellen van een norm, kunnen de artikelen in de Netcode elektriciteit hierover (artikelen 3.3.3, 3.37 en 3.3.8) worden gewijzigd.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij ACM. ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Meer weten over codes?

Wilt u meer weten over codes? Kijk dan op onze website.