Codes energie

Wat zijn codes energie?

Met codes energie wordt de regelgeving bedoeld die ACM vaststelt voor de energiemarkt. In de codes energie staan afspraken tussen netbeheerders en de gebruikers van het gas- en elektriciteitsnet. Energieleveranciers zijn bijvoorbeeld gebruikers.

‘Codes’ is een term die in gebruik geraakt is voor deze afspraken. In de Gaswet en Elektriciteitswet wordt deze regelgeving aangeduid als de ‘tariefstructuren en voorwaarden’. In juridische zin zijn de codes ‘algemeen verbindende voorschriften’.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de codes energie vast en controleert of bedrijven zich eraan houden. U leest hieronder waar de codes energie over gaan en welke verschillende soorten codes er zijn.

Waar gaan de codes energie over?

De codes gaan onder andere over:

  • het berekenen van de tarieven door de netbeheerders. Voor welke diensten mogen netbeheerders een tarief in rekening brengen en hoe wordt dit tarief berekend?
  • de toegang tot het netwerk. Waar moet een energieleverancier van gas of elektriciteit aan voldoen als hij gebruik wil maken van het netwerk?
  • vergoedingen bij stroomuitval. Wat krijgen huishoudens en bedrijven vergoed bij stroom- of gasstoringen?
  • afspraken over het uitwisselen van gegevens in de Nederlandse energiemarkt tussen  netbeheerders, energieleveranciers, meetbedrijven en andere netgebruikers.

Welke bedrijven moeten zich aan de codes energie houden?

De codes gelden voor netbeheerders en netgebruikers. Netbeheerders onderhouden het netwerk van gaspijpleidingen en stroomkabels in Nederland. Zij zorgen voor het vervoer  van gas en elektriciteit naar huizen en bedrijven. En ze lossen eventuele storingen op. Netgebruikers zijn alle partijen die een rol spelen bij het leveren van gas en elektriciteit, zoals energieleveranciers en meetbedrijven.

Wie mogen voorstellen indienen voor het wijzigen van de codes energie?

Netbeheer Nederland (de branchevereniging van netbeheerders) en de vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU ) mogen een voorstel bij ACM indienen om codes te wijzigen. ACM mag ook zelf codes wijzigen. 

 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten