Kruimelpad

Besluit

Handhavingsbesluit Alliander over voortzetten nevenactiviteiten

09-05-2016

Alliander’s bedrijven Energy Exchange Enablers (EXE), HOOM en MPARE mogen doorgaan met hun activiteiten. RWE/Essent had ACM gevraagd hier handhavend tegen op te treden.

In haar handhavingsverzoek stelt RWE/Essent dat de nevenactiviteiten die Alliander met Allego, HOOM, MPARE en EXE verricht, in strijd zijn met het verbod op nevenactiviteiten en het groepsverbod. Na onderzoek concludeert ACM dat deze activiteiten op dit moment niet in strijd komen met de verboden. De activiteiten houden volgens ACM verband met diensten die verwant zijn aan infrastructuur. Bovendien houden de activiteiten geen energieproductie, - levering of -handel in.