Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM sluit onderzoek af: Allego past werkwijze aan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Allego naar aanleiding van onderzoek laten weten bezwaar te hebben tegen haar werkwijze om zelf stroom te kopen en te verkopen voor het opladen van elektrische auto’s. Allego heeft deze werkwijze inmiddels aangepast. ACM heeft geen aanwijzingen gevonden dat netbeheerder Liander Allego bevoordeelt boven concurrenten van Allego. Daarnaast heeft ACM geen overtredingen door Allego geconstateerd. Het onderzoek is in 2015 gestart na klachten van marktpartijen.

Elektriciteitswet stelt voorwaarden 

Allego – een dochter van netwerkbedrijf Alliander – is een aanbieder van laadpalen. Alliander is tevens moeder van de gereguleerde netbeheerder Liander. Om die reden gelden voor de activiteiten van Allego voorwaarden. Zo mag Allego geen elektriciteit leveren – zoals bedoeld in de Elektriciteitswet – of daarin handelen. Ook mag Liander Allego niet bevoordelen boven concurrenten van Allego. Op deze manier heeft de wetgever willen waarborgen dat het belang van goed, onafhankelijk netbeheer geen gevaar loopt.

Allego past werkwijze aan na aandringen ACM

Naar aanleiding van klachten van marktpartijen over de activiteiten van Allego, is ACM in het voorjaar van 2015 een onderzoek gestart. ACM constateerde dat Allego de stroom voor het opladen van elektrische auto’s zelf inkocht en de kosten daarvoor via de Mobility Service Provider doorberekende aan de klant die bij de laadpaal ‘tankte’. Volgens ACM was daarmee sprake van verkoop van stroom en dat kan op gespannen voet staan met het verbod voor een netwerkbedrijf om elektriciteit te leveren.

Na een gesprek met ACM hierover heeft Allego besloten haar werkwijze aan te passen. Allego koopt en verkoopt niet langer zelf de stroom voor het opladen van elektrische auto’s. Wie nu bij een laadpaal van Allego tankt, neemt stroom af van een zelfstandige elektriciteitsleverancier. Deze leverancier brengt bij de Mobility Service Provider de getankte stroom in rekening én namens Allego de kosten voor het gebruik van de laadpaal zelf. Elektrische rijders kunnen hierdoor inzicht krijgen in wat zij betalen voor de afgenomen stroom en het gebruik van de laadpaal. Prijzen van elektrisch tanken zijn zo beter vergelijkbaar.

Geen aanwijzingen bevoordeling Allego boven concurrenten

ACM heeft ook onderzocht of netbeheerder Liander Allego op een ontoelaatbare wijze bevoordeelt. Marktpartijen vermoedden dat netwerkbedrijf Alliander of netbeheerder Liander Allego voordelen toekent die verder gaan dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is. Deze voordelen zouden bestaan uit financiële steun door netbeheerder Liander en het vermoeden dat Liander aansluitingen van Allego sneller en onder gunstiger voorwaarden realiseert dan die van de concurrentie. Op basis van informatie van Allego en andere marktpartijen is ACM niet gebleken dat netbeheerder Liander Allego bevoordeelt. De Elektriciteitswet stelt overigens alleen beperkingen aan de relatie tussen netbeheerder Liander en Allego. De wet bevat geen voorschriften voor de financiële relaties tussen moederbedrijf Alliander en Allego.