Kruimelpad

Boete kartel van aanbieders van prefab betonnen garageboxen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd aan aanbieders van prefab betonnen garageboxen wegens kartelafspraken.

Boete voor kartelafspraken

De Autoriteit Consument & Markt heeft  op 1 juni 2015 een kartel van aanbieders van prefab betonnen  garageboxen beboet. De twee grootste producenten van deze garageboxen – Rekers Betonwerk en Juwel Betonbauteile - hadden afspraken gemaakt om de onderlinge concurrentie uit te schakelen. Zij hadden klanten verdeeld en prijsafspraken gemaakt. Bovendien hebben zij verhinderd dat andere concurrenten op deze markt verder actief konden worden. Dit heeft waarschijnlijk geleid tot hogere prijzen voor hun klanten. ACM vindt dit een zeer zware overtreding van de Mededingingswet.

Clementie en boete

Aangezien Rekers actief aan het onderzoek heeft meegewerkt en clementie heeft gevraagd bij ACM, krijgt Rekers geen boete opgelegd. Als het bedrijf dit niet had gedaan, had het een boete van ruim 3 miljoen euro gekregen. De andere deelnemer aan het kartel, Juwel, krijgt een boete van 306.500 euro. De boete is opgelegd voor de activiteiten op de Nederlandse markt. Juwel heeft inmiddels beroep ingesteld tegen het besluit.

ACM brengt het besluit nu naar buiten. Eerder was dat vanwege lopende procedures niet mogelijk.