Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM beboet kartel aanbieders betonnen garageboxen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een kartel van aanbieders van prefab betonnen  garageboxen beboet. De twee grootste producenten van deze garageboxen - Rekers Betonwerk en Juwel Betonbauteile - hadden afspraken gemaakt om de onderlinge concurrentie uit te schakelen. Zij hadden klanten verdeeld en prijsafspraken gemaakt. Bovendien hebben zij verhinderd dat andere concurrenten op deze markt verder actief konden worden. Dit kan hebben geleid tot hogere prijzen voor hun klanten. ACM vindt dit een zeer zware overtreding van de Mededingingswet.

Aangezien Rekers het kartel zelf bij ACM heeft gemeld en actief aan het onderzoek heeft meegewerkt , krijgt Rekers geen boete. Als het bedrijf dit niet had gedaan, had het een boete van ruim 3 miljoen euro gekregen. De andere deelnemer aan het kartel, Juwel, krijgt een boete van 306.500 euro. De boetehoogte is afhankelijk van de omzet van het bedrijf. De boete is opgelegd voor de activiteiten op de Nederlandse markt.

Wat was er aan de hand?

Rekers en Juwel besloten samen de markt te verdelen en de onderlinge concurrentie uit te schakelen. Ze verdeelden de klanten onderling aan de hand van maximum prijskortingen op hun eigen verkoopprijzen. Hiermee wilden zij voorkomen dat de prijzen  onder een vooraf bepaald niveau zakten. Rekers en Juwel zijn de twee belangrijkste aanbieders van prefab betonnen garages op de Nederlandse markt. Afnemers zijn vooral zakelijke klanten en in mindere mate particulieren. Het gaat om twee bedrijven die gevestigd zijn in Duitsland.

Welk probleem heeft ACM aangepakt?

Klanten dachten dat zij iets te kiezen hadden. Maar achter hun rug om hadden deze bedrijven de klanten verdeeld en de prijzen bepaald. Klanten zijn hierdoor gedupeerd. Daarom treden wij hiertegen op.

Bedrijven die onderling hun klanten verdelen en prijsafspraken maken, zoals afspraken over kortingen, schakelen daarmee de onderlinge concurrentie uit. Hiermee overtreden zij het kartelverbod uit de Mededingingswet. Dit is een zeer ernstige overtreding. Klanten worden gedupeerd doordat ze niet echt iets te kiezen hebben en een hogere prijs moeten betalen dan als er wel sprake was geweest van concurrentie.

Bij overtredingen van het kartelverbod legt ACM boetes op aan de karteldeelnemers. In dit geval is het kartel bij ACM gemeld door Rekers, een van de bedrijven die deelnamen aan het kartel. Dit gebeurde voordat ACM een onderzoek was gestart. Omdat Rekers als eerste clementie heeft gevraagd en volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek heeft dit bedrijf geen boete gekregen. Juwel heeft beroep ingesteld tegen het besluit.

Clementieverzoek

Op basis van een ander clementieverzoek van Rekers in Duitsland heeft de Duitse mededingingsautoriteit in 2015 tien leveranciers van prefab betonnen garages boetes  van in totaal 11 miljoen euro vanwege prijs- en klantverdelingsafspraken in Duitsland. Juwel was niet betrokken bij de Duitse procedure. ACM en het Bundeskartellamt hebben in verband met beide zaken samengewerkt in het kader van het Europese netwerk van mededingingsautoriteit ECN.