Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

ACM onderzoekt markt van pakketdiensten en pakketvervoerders

08-10-2015

Daar waar de postmarkt sterk krimpt, groeit de markt voor pakketten. Deze groeiende markt voor pakketdiensten en pakketvervoerders gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nader onderzoeken. Vragen die ACM in dit onderzoek onder andere beantwoord wil krijgen, zijn:

  1. hoe verandert de markt voor pakketdiensten en pakketvervoerders nu het aantal online verkopen sterk blijft stijgen?
  2. doen zich problemen voor nu het grensoverschrijdende pakketvervoer groeit? De Europese Commissie heeft recent voorstellen gepubliceerd over de zogenoemde ‘Digital Single Market’. De Commissie heeft specifiek oog voor het groeiende grensoverschrijdende pakketvervoer en de mogelijke problemen die zich daarbij voordoen. ACM wil hiervoor graag adequate informatie over de Nederlandse markten aanleveren.
  3. is er sprake van een gelijk speelveld of ervaart u concurrentieproblemen op de markt voor pakketdiensten en pakketvervoersdiensten?

De uitkomsten van het marktonderzoek kunnen gebruikt worden voor toekomstige onderzoeken en besluitvorming van ACM.

Denk met ACM mee en voorzie ons van informatie

ACM gaat gericht informatie vragen aan partijen die actief zijn op de markten voor pakketdiensten en pakketvervoersdiensten. Wij willen echter een compleet beeld van deze markten krijgen en geen informatie missen. Op dit moment weten we niet wat we niet weten. Daarom vraagt ACM ook om een reactie van u. Denk met ons mee en voorzie ons van informatie.

Heeft u kennis van de markt voor pakketvervoersdiensten?

Iedereen met informatie over de markt voor pakketdiensten en pakketvervoersdiensten mag zijn inzichten met ACM delen. Bent u een aanbieder van pakketvervoersdiensten of bent u juist een afnemer van pakketvervoersdiensten of een vertegenwoordiger van specifieke groepen afnemers? Dan nodigen wij u uit mee te werken aan ons onderzoek.

Welke informatie is voor ACM van belang?

ACM heeft interesse in alle informatie die helpt om de markt voor pakketdiensten en pakketvervoersdiensten in kaart te brengen. Denk aan onderzoeken, rapporten, marktinformatie, ervaringen en mogelijke concurrentieproblemen.

Reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 1 november 2015.

Hoe kunt u reageren?

  • per mail

Stuur uw reactie naar marktscan-pakketten@acm.nl

  • persoonlijk

Geeft u liever een mondelinge toelichting? Maak dan een afspraak voor een gesprek. Gebruik hiervoor het e-mailadres: marktscan-pakketten@acm.nl

  • per post

Stuur uw reactie naar onderstaand adres en vermeld hierbij het zaaknummer 15.0802.29

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag