Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Onderzoek IP interconnectie in Nederland

ACM heeft onderzoek gedaan naar de markt voor IP interconnectie in Nederland, de kans op mededingingsproblemen en de mogelijkheden deze te adresseren. ACM stelt vast dat de kans op mededingingsproblemen klein is en ACM verwacht eventuele problemen te kunnen adresseren.

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft ACM dit onderzoek uitgevoerd. Voor zowel het Ministerie als voor ACM draagt het onderzoek bij aan een beter beeld van de dynamiek in het Internetwaardeweb.

Voor het onderzoek heeft ACM een literatuurstudie uitgevoerd. Daarnaast heeft zij interviews gehouden met verschillende actoren en experts. Tot slot heeft zij haar conceptrapport openbaar geconsulteerd.

Relevante documentatie

 

Documenten

Onderzoek IP interconnectie in Nederland (PDF - 3.6 MB)