Kruimelpad

Openbare consultatie onderzoek IP interconnectie in Nederland

Waarom deze consultatie

ACM heeft onderzoek gedaan naar IP interconnectie in Nederland, de kans op mededingingsproblemen en de mogelijkheden deze te adresseren. ACM stelt vast dat het risico zeer klein is en ACM verwacht eventuele problemen te kunnen adresseren.

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft ACM dit onderzoek uitgevoerd. Voor zowel het Ministerie als voor ACM draagt het onderzoek bij aan een beter beeld van de dynamiek in het Internet waarde web.

Voor het onderzoek heeft ACM een literatuurstudie uitgevoerd. Daarnaast heeft zij interviews georganiseerd met verschillende actoren en experts.

Via deze openbare consultatie geeft ACM u de mogelijkheid om uw zienswijze te geven op het onderzoek.

Wie nodigt ACM uit om te reageren?

Belanghebbenden kunnen reageren op deze consultatie.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw zienswijze per e-mail verzenden naar info@acm.nl. Vermeld in dat geval in het onderwerpsveld ‘Consultatie IP Interconnectie’. U kunt uw zienswijze ook per post sturen naar:

Autoriteit Consument en Markt
t.a.v. Directie Mededinging
o.v.v. Consultatie IP Interconnectie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt ACM er rekening mee te houden dat uw zienswijze gepubliceerd wordt bij de publicatie van het definitief advies.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 4 september 2015.

Wat gebeurt er na de openbare consultatie?

ACM gebruikt de ontvangen zienswijzen om een advies te maken waarin deze allemaal zijn meegewogen. Vervolgens stelt ACM het definitieve advies vast.

Meer informatie