Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel GTS voor tarieven 2016 landelijk netbeheer gas

GTS beheert het landelijke netwerk van gaspijpleidingen in Nederland en lost storingen op. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

GTS heeft op 30 september 2015 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2016 in rekening wil brengen. ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in december 2015 de hoogte van de tarieven.

ACM publiceert het tarievenvoorstel van GTS op haar website. ACM heeft eventuele vertrouwelijke informatie uit het tarievenvoorstel verwijderd. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 oktober 2015 op het tarievenvoorstel reageren. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties van grote afnemers en consumentenorganisaties.

Wat valt er op aan het voorstel van GTS?

Op 20 augustus 2015 heeft ACM een besluit genomen waarmee de zogenoemde verdeelsleutel voor GTS is gewijzigd. Deze verdeelsleutel wordt gebruikt om kosten te verdelen over de verschillende taken van GTS. De wijziging van deze verdeelsleutel betekent dat er kosten zijn verschoven van de transporttaak naar de bestaande aansluitingtaak. In het voorstel van GTS is te zien dat hierdoor de tarieven voor transport omlaag gaan en de tarieven voor de bestaande aansluiting omhoog.

ACM heeft nog geen besluit genomen op een voorstel voor wijziging van de tarievencode. Dit betreft het codevoorstel over de bestaande aansluitingen. Het besluit dat ACM neemt kan invloed hebben op de tarieven die ACM vaststelt voor GTS. In het tarievenvoorstel dat ACM heeft ontvangen loopt GTS niet vooruit op dat besluit.

Meer informatie over toezicht op GTS

Toezicht op GTS

 

Meer in deze zaak

 

Zie ook