Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM beboet Pretium voor overtreden telemarketingregels

Het CBb heeft  dit besluit op 27 juli 2017 vernietigd, omdat ACM niet had aangetoond dat Pretium ook daadwerkelijk met abonnees heeft gesproken.

ACM heeft aan Pretium Telecom B.V. in oktober 2011 een boete opgelegd voor het niet juist naleven van de regels voor telemarketing in 2007 en 2009. Het gaat om enkele honderdduizenden telemarketinggesprekken die door Pretium zijn gevoerd in drie afzonderlijke periodes van in totaal 6 maanden. Pretium bood in deze gesprekken de consument niet actief aan zich te laten registreren als deze niet meer door het bedrijf gebeld wilde worden voor marketingdoeleinden. Pretium was op grond van de Telecomwet wel verplicht om dit zogenoemde recht van verzet in alle verkoopgesprekken aan te bieden.

Het boetebesluit van ACM wordt nu pas openbaar omdat Pretium zich tegen eerdere openbaarmaking heeft verzet. Afgelopen januari heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat ACM terecht heeft vastgesteld dat Pretium de telemarketingregels heeft overtreden, maar dat de boete daarvoor lager moest zijn. De boete bedraagt nu 106.250 euro. ACM mag het door de rechtbank aangepaste boetebesluit nu wel publiceren.

Pretium heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank.

Recht van verzet

Bedrijven zijn verplicht  de consument tijdens elk verkoopgesprek te vragen of zij deze nogmaals mogen bellen. Geeft  de consument aan niet meer door het bedrijf gebeld te willen worden, dan moet het bedrijf hier gehoor aan geven. Sinds 1 oktober 2009 is het Bel-me-niet Register in het leven geroepen als aanvulling op de telemarketingregels. ACM ziet er op toe dat bedrijven die gebruik maken van telemarketing zich aan de regels houden.

Meer informatie over de uitspraken van de rechtbanken