Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechtbank houdt boete in stand in zaak Zilveruien

In de tussenuitspraak van 20 maart 2014 had de rechtbank de overtreding van het kartelverbod vastgesteld. Ten aanzien van het berekenen van de hoogte van de boetes overwoog de rechtbank dat ACM geen omzet mocht meetellen die ouder was dan de verjaringstermijn van vijf jaar (lees: ouder dan 17 augustus 2005). De rechtbank verwees hiervoor naar haar eerdere uitspraak van 1 juli 2010 in de zaak Boomkwekerijen. Voor vier van de partijen heeft voorgaande geen verlaging van de opgelegde boete tot gevolg. Voor de vijfde partij bij het Zilveruienkartel beschikte de rechtbank niet over de juiste omzetgegevens om meteen al een uitspraak te doen. De rechtbank heeft ACM daarom de gelegenheid gegeven hierover een nader standpunt in te nemen.

In de tussentijd deed het CBb uitspraak in het hoger beroep van de zaak Boomkwekerijen en besliste dat verjaring alleen gaat over de bevoegdheid een boete op te leggen en geen gevolgen heeft voor de boetegrondslag.

In de einduitspraak van 5 juni 2014 concludeert de rechtbank dat er geen aanleiding is om de boete voor de vijfde partij te verlagen. Ten eerste niet omdat het boetebedrag berekend op basis van de omzetgegevens over de periode vanaf 17 augustus 2005 (eveneens) boven het boetemaximum uitkomt. Ten tweede niet omdat de beperking van vijf jaar (wegens het verstrijken van de verjaringstermijn) geen rol mag spelen bij het bepalen van de boetegrondslag.

Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.