Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM ziet kansen voor centra voor protonentherapie voor behandeling kanker

Zorgverzekeraars mogen geen onderlinge afspraken maken om een contract te sluiten met slechts één centrum voor protonentherapie voor de behandeling van kanker. Ze hadden via een informele zienswijze gevraagd of dit was toegestaan. ACM denkt dat er ook zonder de afspraken tussen de zorgverzekeraars één of meer centra opgericht worden. Bij meerdere centra ontstaat meer keuze voor patiënten.

Protonentherapie is een innovatieve manier voor de behandeling van bepaalde soorten kanker. Op dit moment is er geen behandelcentrum in Nederland; patiënten wijken nu uit naar het buitenland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vier vergunningen afgegeven voor de bouw van dit soort behandelcentra in Nederland.

De zorgverzekeraars zien dat er weinig patiënten naar het buitenland gaan voor een behandeling en denken daarom dat één behandelcentrum op dit moment voldoende is. De initiatiefnemers van de protonenbehandelcentra, de Gezondheidsraad en het Zorginstituut verwachten in de komende jaren veel meer patiënten dan de zorgverzekeraars.

Als de zorgverzekeraars samen afspreken om een contract te sluiten met één behandelcentrum, vermindert dit de kans dat er andere centra worden opgericht. Zorgverzekeraars zeggen te willen voorkomen dat er geen of juist teveel behandelcentra worden opgericht. Echter, als de patiëntenaantallen in de richting gaan van de schattingen van de initiatiefnemers, kunnen er wachtlijsten ontstaan.

ACM ziet dat de onzekerheid over mogelijke patiëntenaantallen erg groot is. Daardoor bestaat het risico dat de afspraken die zorgverzekeraars willen maken de keuzemogelijkheden voor patiënten teveel beperken. ACM vindt het daarom niet wenselijk dat zorgverzekeraars samen afspraken maken om een contract te sluiten met één behandelcentrum.