Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Gewaarschuwde bedrijven houden zich nu aan regels abonnementen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt vast dat de bedrijven die de toezichthouder eerder dit jaar heeft gewaarschuwd nu de regels voor het verlengen en opzeggen van abonnementen naleven. Dit is het resultaat van de "waarschuwingsdag abonnementen" die ACM in juli organiseerde.

Het gaat om bedrijven die abonnementen op bijvoorbeeld kranten, tijdschriften of kinderboekjes verkopen, maar ook om sportscholen of bedrijven voor containerreiniging. Bedrijven die abonnementen aanbieden mogen deze na afloop van de looptijd niet zonder meer stilzwijgend verlengen. Ook mogen zij geen drempels opwerpen voor consumenten die willen opzeggen.

Vanwege het goede resultaat wil ACM volgend jaar een vergelijkbare actie houden. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Dankzij de signalen van consumenten wisten wij welke bedrijven de regels niet of niet volledig naleefden. Deze bedrijven hebben na onze interventie hun gedrag aangepast. Dit is een mooi resultaat voor consumenten én bedrijven.”

Resultaten actie

In juli heeft ACM tijdens de "waarschuwingsdag abonnementen" bijna 30 bedrijven gebeld. Dit waren bedrijven waarover consumenten bij ConsuWijzer hadden gemeld dat zij niet voldeden aan de regels rondom abonnementen. ACM wees de bedrijven hier telefonisch en vervolgens nog eens schriftelijk op. Dit had tot gevolg dat hierna ruim de helft van de benaderde bedrijven alsnog voldeed. De bedrijven die nog niet of nog niet volledig naleefden, heeft ACM nogmaals gemaand onder dreiging met een sanctie (last onder dwangsom). Dit bleek afdoende. ACM heeft uiteindelijk geen sancties hoeven op te leggen.

Met deze actie is de naleving van de regels rondom abonnementen sterk verbeterd. Het bereik van de actie was breder dan alleen bij de bedrijven die zijn gebeld. Andere bedrijven en consumenten zijn door de aandacht voor de actie geïnformeerd over de regels die gelden bij abonnementen.

Regels voor opzeggen abonnementen

Er gelden strenge regels voor het verlengen en opzeggen van abonnementen. Deze regels gelden voor diverse soorten abonnementen, zoals voor telefoon, internet, energie, maar ook voor kranten en tijdschriften, sportscholen en andere diensten. Verzekeringen en lidmaatschappen voor verenigingen vallen niet onder deze regels.

Meer informatie voor ondernemers over de regels voor het verlengen en opzeggen van abonnementen

Consumenten kunnen bij ConsuWijzer signalen melden over bedrijven die niet aan deze regels voldoen.

Meer informatie voor consumenten over de regels voor abonnementen