Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit GTS 2015

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven voor GTS vastgesteld, die deze netbeheerder in 2015 mag hanteren voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van:

  • de transporttaak
  • de aansluittaak
  • de bestaande aansluitingtaak
  • de taak balancering en
  • de taak kwaliteitsconversie

De tarieven voor het transport door GTS stijgen met zo’n 4,2 procent. Tegelijkertijd dalen de inkomsten van GTS met 1,9 procent, zo heeft ACM besloten omdat GTS efficiënter kan gaan werken. Dat de tarieven toch stijgen komt door dalende volumes. Als er minder gas getransporteerd wordt dan stijgt het transporttarief voor elke kubieke meter gas die getransporteerd wordt. Daarnaast worden de hogere kosten voor investeringen meegenomen in de tarieven. Het is belangrijk dat GTS blijft investeren in het gasnetwerk in Nederland. Afgelopen jaar heeft GTS de capaciteit voor transport van het noordoosten van Nederland naar het zuiden vergroot. Daardoor wordt het onder andere makkelijker om buitenlands gas te importeren en transporteren.

Wat doet GTS?

GTS beheert het landelijke netwerk van gasleidingen in Nederland en lost storingen op. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden uiteindelijk doorberekend aan consumenten en bedrijven.

Proces voor het vaststellen van de tarieven

GTS heeft op 6 oktober 2014 een voorstel ingediend bij ACM voor de tarieven die zij in 2015 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en nu de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit voor GTS vastgesteld. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van GTS in 2015 worden berekend. Hierop heeft  ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Op 22 januari 2015 heeft ACM de definitieve openbare versie van het tarievenbesluit gepubliceerd.

Meer informatie

 

Documenten

Tarievenbesluit GTS 2015 (PDF - 326.17 KB)
 

Bijlagen

Bijlage 1 tarievenmodule GTS 2015 (XLSX - 156.84 KB) Bijlage 2 rekenmodule GTS 2015 (XLSX - 693.19 KB)