Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag ACM 2014

Jaarverslag ACM 2014: ontwikkelingen in de zorg, duurzaamheid, digitalisering en energie

 

De opbrengst van het werk van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor consumenten over 2014 bedraagt 1,2 miljard euro. Dit schrijft ACM in haar jaarverslag dat vandaag is verschenen. Tegelijkertijd met het jaarverslag brengt ACM het Signaal uit. Hierin signaleert ACM maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor haar toezicht, zoals in de zorg. Chris Fonteijn, voorzitter ACM: “Wij zien dat er maatschappelijk onrust is over de rol van de zorgverzekeraars en hoe deze in de praktijk uitpakt. ACM houdt scherp in de gaten of de verzekeraars niet te machtig worden en niet met elkaar samenspannen in plaats van concurreren. Wij richten ons toezicht hier nadrukkelijk op.

Het Signaal

In het Signaal behandelt ACM ontwikkelingen in de zorg, duurzaamheid, digitalisering en energie.

De zorgsector ziet ACM als een zich ontwikkelende markt. Kern van het stelsel is de regierol van de zorgverzekeraars. ACM signaleert dat er in de samenleving onrust is over de rolverdeling tussen de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. ACM geeft aan welke mogelijkheden zij heeft om een evenwichtige verhouding tussen zorgaanbieders en verzekeraars te bewaken. Zo mogen zorgverzekeraars niet te machtig worden door bijvoorbeeld fusies of overname, kartelafspraken of misbruik van machtspositie. Mocht de politiek dit onvoldoende vinden, dan dient zij hiervoor heldere doelen te formuleren en scherpe kaders te stellen voor het markttoezicht.

ACM ziet verschillende duurzaamheidsinitiatieven die worden gestimuleerd door de overheid waarbij het aan het bedrijfsleven wordt overgelaten om onderlinge afspraken te maken. ACM geeft aan waar de mogelijkheden liggen binnen de mededingingsregels. De samenwerking mag niet ten koste gaan van de onderlinge concurrentie én de consument. Als de overheid dergelijke initiatieven toch wil toestaan, moet dit in wetgeving worden geregeld.

De invloed van digitale technologie op ons dagelijks leven neemt toe. De overheid moet hierbij een balans vinden tussen ruimte voor nieuwe diensten voor consumenten én het behartigen van  publieke belangen zoals veiligheid en betrouwbaarheid via passende wetgeving.

Tot slot waarschuwt ACM voor de neiging in verschillende Europese landen om bij energie te kiezen voor nationale oplossingen om hun leveringszekerheid veilig te stellen. De actuele ontwikkelingen vergen juist dat energievraagstukken in Europese samenwerking worden opgelost.

Ga naar het Signaal

Jaarverslag ACM

ACM kijkt met een breed vizier naar markt- en consumenten-problemen. Vervolgens kiest zij een aanpak en inzet van middelen die het probleem blijvend kunnen oplossen. Soms is dit het opleggen van een boete, maar vaak ook een toezegging, een waarschuwing, een visiedocument of voorlichting aan bedrijven of consumenten.

Het opleggen van boetes is voor ACM geen doel op zich. Het gaat er ons om markten te laten werken en consumentenproblemen op te lossen om verdere schade te voorkomen. Wij kiezen daarbij voor de aanpak die het probleem het snelst en blijvend oplost en nieuwe problemen te voorkomen.

Met de inwerkingtreding van de Stroomlijningswet op 1 augustus 2014 zijn de procedures en bevoegdheden van ACM van de wetten waarop zij toeziet gestroomlijnd. Hiermee is de samenvoeging van de NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit afgerond. ACM ziet steeds meer voorbeelden van synergie als gevolg van de samenvoeging. Zo boden de regels van het consumentenrecht uitkomst bij het afdwingen van meer transparantie in de energiesector.

 

Documenten

Jaarverslag ACM 2014 (PDF - 793.63 KB)
 

Zie ook