Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Visie ACM afbouw intramurale capaciteit gezamenlijke zorgaanbieders

ACM heeft antwoorden gegeven op vragen van Actiz over de afbouw van intramurale zorg en samenwerking tussen partijen.

Concluderend ten aanzien van uw vraag hoe ACM aankijkt tegen verzoeken van zorgkantoren aan zorgaanbieders om gezamenlijk deel te nemen aan overleggen over extramuralisering of onderling afspraken te maken over de verdeling van capaciteit stellen wij vast dat hier risico's aan verbonden
zijn en dat niet voldaan is aan een eventuele uitzondering op grond van artikel 6 lid 3.

 

Documenten

Visie ACM afbouw intramurale capaciteit gezamenlijke zorgaanbieders (PDF - 1.1 MB)