Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

TenneT moet met concreet voorstel komen voor besteding veilinggeld

TenneT heeft afgelopen jaar 165 miljoen euro geïnd met het veilen van grenscapaciteit op het elektriciteitsnet, dat blijkt uit het Veilingopbrengstenverslag dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag gepubliceerd heeft. Ook de afgelopen jaren werd er veel geld geïnd met de veilingen van schaarse capaciteit op de grensoverschrijdende verbindingen waardoor er nu een bedrag van 664 miljoen euro op de rekening staat bij TenneT. Dat geld is een tegoed van bedrijven en consumenten, omdat die dit geld indirect hebben opgebracht via hun elektriciteitsrekening. TenneT is verplicht dat geld terug te geven. Ofwel door te investeren in projecten die grenscapaciteitsproblemen opheffen, ofwel door een verlaging van de tarieven. Een verlaging van de tarieven bij TenneT werkt door in de rekening van alle bedrijven en consumenten in Nederland. ACM wil als toezichthouder dat TenneT nu op korte termijn met concrete voorstellen komt voor besteding van het geld. Deze voorstellen worden door ACM getoetst en goedgekeurd.

De handel in elektriciteit is internationaal. Grote bedrijven en handelaren kopen in het buitenland elektriciteit in, of er wordt vanuit Nederland elektriciteit aan het buitenland verkocht. Soms is er meer vraag naar grensoverschrijdende handel dan de grensoverschrijdende verbindingen aankunnen. TenneT moet dan die ‘schaarse’ capaciteit veilen en reserveert deze gelden. Dat geld moet aangewend worden door het bijvoorbeeld in nieuwe kabels te investeren die de problemen op de grens kunnen oplossen. Bij gebrek aan concrete investeringsplannen heeft ACM vorig jaar TenneT al de opdracht gegeven 87 miljoen euro in mindering te brengen op het tarief 2014.

 

Meer in deze zaak