Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Geschilbesluit Dobbestroom - Enexis systeemdiensttarief

Met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 1 februari 2012 staat vast dat de verbinding van Dobbestroom v.o.f. met het net van Enexis B.V. geen aansluiting is in de zin van de E-wet en dat daarom door Enexis B.V. geen transporttarief op grond van artikel 29, tweede lid, E-wet bij Dobbestroom v.o.f. in rekening mag worden gebracht.

Het CBb heeft zich uitgesproken over de vraag of er een gereguleerd tarief in rekening mag worden gebracht. Dit betekent volgens de Raad niet dat het uitgesloten is dat Enexis bedragen in rekening mag brengen voor het transport van elektriciteit.

Naar het oordeel van de Raad betreft deze vraag echter een kwestie voor de civiele rechter. De Raad verklaart zich dan ook niet bevoegd te oordelen over de vraag of Enexis bij Dobbestroom een vergoeding voor het transporttarief in rekening mag brengen, anders dan op grond van artikel 29 E-wet.

 

Bijlagen

104168 Dobbestroom v.o.f. – Enexis B.V. (PDF - 17.69 KB)