Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aanpak spanningskwaliteit elektriciteitsnetten voldoet aan verwachtingen ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt de plannen van aanpak van TenneT en de regionale netbeheerders om de spanningskwaliteit van elektriciteitsnetten op peil te houden een goed begin. Volgens de plannen zullen de netbeheerders onder andere:

  • vaker de spanningskwaliteit meten in alle elektriciteitsnetten,
  • een website inrichten met resultaten over metingen van de spanningskwaliteit,
  • de impact van speciale projecten in kaart brengen, en
  • uiterlijk 1 januari 2018 een voorstel doen voor een norm voor spanningsdips in middenspanningsnetten.

In september 2013 had ACM nog opmerkingen over de eerste plannen van de netbeheerders voor verbetering van de spanningskwaliteit. Deze opmerkingen gingen met name over de onderbouwing van de door netbeheerders gemaakte keuzes en de ingeschatte kosten. Vervolgens hebben de netbeheerders de plannen aangepast in samenwerking met ACM, VEMW en Vereniging Energie Nederland. In de aangepaste plannen hebben de netbeheerders een betere onderbouwing gegeven van de gemaakte keuzes. Door deze betere onderbouwing voldoen de plannen aan de verwachtingen van ACM.

Achtergrond

Onder de spanningskwaliteit van elektriciteitsnetten wordt verstaan de hoogte van de spanning, de grenzen waarbinnen spanning mag variƫren, hoe snel en in welke mate de variatie plaats mag vinden en spanningsdips.

Slechte spanningskwaliteit kan leiden tot het uitvallen van apparatuur waardoor bedrijfsprocessen verstoord raken. Dat leidt tot economische schade vooral bij industriƫle bedrijven, maar ook bij het midden- en kleinbedrijf en huishoudens.