Kruimelpad

Eindrapport Advies over spanningskwaliteit

Het bureau Laborelec heeft in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek gedaan naar spanningskwaliteit.

Elektriciteitsnetbeheerders moeten meer doen op het gebied van spanningskwaliteit, zo blijkt uit onderzoek van de NMa. Onder de spanningskwaliteit wordt onder andere verstaan de hoogte van de spanning, de grenzen waarbinnen spanning mag vari├źren, hoe snel en in welke mate mag de variatie plaats vinden en spanningsdips. Slechte spanningkwaliteit kan leiden tot het uitvallen van apparatuur waardoor bedrijfsprocessen verstoord raken. Dat leidt tot economische schade.