Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Eindrapport Advies over spanningskwaliteit

Het bureau Laborelec heeft in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek gedaan naar spanningskwaliteit.

Elektriciteitsnetbeheerders moeten meer doen op het gebied van spanningskwaliteit, zo blijkt uit onderzoek van de NMa. Onder de spanningskwaliteit wordt onder andere verstaan de hoogte van de spanning, de grenzen waarbinnen spanning mag variëren, hoe snel en in welke mate mag de variatie plaats vinden en spanningsdips. Slechte spanningkwaliteit kan leiden tot het uitvallen van apparatuur waardoor bedrijfsprocessen verstoord raken. Dat leidt tot economische schade.
 

Documenten

Eindrapport Advies over spanningskwaliteit (PDF - 6.28 MB)