Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Aangepast plan over spanningskwaliteit van TenneT in opdracht van ACM

Op 20 december 2013 heeft TenneT bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een aangepast plan van aanpak over spanningskwaliteit ingediend in opdracht  van ACM. In dit aangepaste plan zijn de keuzes van Tennet beter onderbouwd.

Volgens dit plan zal TenneT onder andere:

  • vaker de spanningskwaliteit meten in alle elektriciteitsnetten,
  • een website inrichten met resultaten over metingen van de spanningskwaliteit,
  • de impact van speciale projecten in kaart brengen

In september 2013 had ACM nog opmerkingen over de eerste plannen van de netbeheerders voor verbetering van de spanningskwaliteit. Deze opmerkingen gingen met name over de onderbouwing van de door netbeheerders gemaakte keuzes en de ingeschatte kosten. Vervolgens hebben de netbeheerders de plannen aangepast in samenwerking met ACM, VEMW en Vereniging Energie Nederland. In de aangepaste plannen hebben de netbeheerders een betere onderbouwing gegeven van de gemaakte keuzes. Door deze betere onderbouwing voldoen de plannen aan de verwachtingen van ACM.

Wat is spanningskwaliteit

Onder de spanningskwaliteit van elektriciteitsnetten wordt verstaan de hoogte van de spanning, de grenzen waarbinnen spanning mag variëren, hoe snel en in welke mate de variatie plaats mag vinden en spanningsdips.

Slechte spanningskwaliteit kan leiden tot het uitvallen van apparatuur waardoor bedrijfsprocessen verstoord raken. Dat leidt tot economische schade vooral bij industriële bedrijven, maar ook bij het midden- en kleinbedrijf en huishoudens.

 

 

Documenten

Aangepast plan over spanningskwaliteit van TenneT in opdracht van ACM (PDF - 3.19 MB)