Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie ontwerpbesluit aanpassing Tariefbesluit WPC-IIa

In het besluit Wholesale price caps 2009-2011 (WPC-IIa) heeft ACM op 16 december 2009 het systeem goedgekeurd dat KPN gebruikt om te bepalen welke tarieven KPN aan andere telecombedrijven rekent voor het inkopen van bepaalde telecommunicatiediensten, zoals MDF access. ACM reguleert deze tarieven om ervoor te zorgen dat er meer concurrentie komt op de telecommunicatiemarkten.

Op 23 september 2013 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een tussenuitspraak aan ACM opdracht gegeven om het WPC-IIa besluit op een aantal punten aan te passen.

ACM consulteert nu het ontwerpbesluit waarmee ACM het WPC-IIa besluit aanpast. Dit resulteert in nieuwe tariefplafonds voor bepaalde gereguleerde diensten die KPN levert aan andere telecombedrijven.

Zienswijze

Tot en met woensdag 12 maart 2014 kunnen belanghebbenden hun zienswijze op het ontwerpbesluiten naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten zowel per post als per e-mail worden ingediend onder vermelding van “Ontwerp Herstel tariefbesluit WPC-IIa” (per post: ACM, Directie TVP, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag; per e-mail: besluitWPC-IIa [at] ACM [punt] nl (besluitWPC-IIa[at]ACM[dot]nl)).

Bij het indienen van een zienswijze verzoekt ACM u aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat, en zo ja, om gemotiveerd aan te geven welke dat zijn. U moet zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze indienen. Als u van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, wordt u verzocht dit per e-mail kenbaar te maken aan: besluitWPC-IIa [at] ACM [punt] nl (besluitWPC-IIa[at]ACM[dot]nl).

Verdere procedure

Na het sluiten van de termijn voor het indienen van de zienswijzen zal ACM deze zienswijzen inventariseren en beoordelen of deze moeten leiden tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Vervolgens zal ACM het ontwerpbesluit gedurende een maand bij de Europese Commissie notificeren.

 

Documenten

Consultatie ontwerpbesluit aanpassing Tariefbesluit WPC-IIa (PDF - 551.68 KB)
 

Bijlagen

Annex B bij ontwerp hersteltariefbesluit WPC IIa rapport NERA WACC (PDF - 96.27 KB)