Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraak

Uitspraak CBb over Besluit aanpassing tariefbesluit WPC-IIa

05-08-2015

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 21 juli 2015 een definitieve uitspraak gedaan in het dossier WPC-IIa. ACM moest van het CBb het oorspronkelijke WPC-IIa besluit op vijf punten herstellen. Dit heeft ACM volgens het CBb goed gedaan.

Het besluit Wholesale price caps (WPC-IIa) keurt het systeem goed dat KPN gebruikt om te bepalen welke tarieven KPN aan andere telecombedrijven rekent voor het inkopen van bepaalde telecommunicatiediensten. ACM reguleert deze tarieven om ervoor te zorgen dat er meer concurrentie komt op de telecommunicatiemarkten.

ACM heeft in het wijzigingsbesluit een datum bepaald waarop de gewijzigde tarieven in werking treden. Deze datum heeft ACM later bepaald dan de aanvang van de reguleringsperiode waar het wijzigingsbesluit op ziet. Het CBb is hier niet mee akkoord gegaan en heeft de datum waarop de gewijzigde tarieven in werking treden bepaald op de aanvang van de reguleringsperiode. Dat is 1 januari 2009.