Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Werkwijze (anonieme) informanten

Let op: dit document is vervallen. Vanaf 20 september 2017 geldt de Werkwijze informanten ACM 2017.

Ga naar de Werkwijze informanten ACM 2017

Bij haar toezicht op de naleving van wet- en regelgeving is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afhankelijk van informatie. Als iemand informatie heeft over een mogelijke overtreding dan is het belangrijk dat hij/zij ACM hierover informeert. Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die overtreding. In de praktijk is gebleken dat personen die voor ACM waardevolle informatie hebben liever anoniem willen blijven. ACM biedt daarom de mogelijkheid om informatie over mogelijke overtredingen anoniem onder de aandacht te brengen. Deze werkwijze beschrijft de mogelijkheden daartoe en de uitgangspunten die daarbij gelden. Verder regelt de werkwijze een aantal praktische zaken zoals het indienen van informatie.

Personen die beschikken over informatie over eventuele overtredingen worden in deze werkwijze aangeduid als informanten. In de paragraaf 2 en 3 van de werkwijze wordt onderscheid gemaakt tussen twee types informanten. Indien een persoon ervoor kiest om zijn/haar naam niet aan ACM bekend te maken dan is sprake van een anonieme informant. Zijn/haar anonimiteit is gewaarborgd. Anonieme informanten kunnen gebruik maken van een tussenpersoon (bijvoorbeeld advocaat).

Indien een persoon wenst dat zijn/haar identiteit wel bij ACM bekend is, maar niet daarbuiten dan is sprake van een informant. Zijn/haar identiteit zal in de regel voor de buitenwereld onbekend blijven. Er zijn echter bijzondere omstandigheden denkbaar waaronder ACM de anonimiteit niet meer kan garanderen Deze werkwijze geeft inzicht in de (grenzen van de) waarborgen die ACM biedt. Omdat de werkwijze ziet op (anonieme) informanten, is deze niet toepasbaar op belanghebbenden die bij ACM een aanvraag tot het nemen van een handhavingsbesluit indienen.

 

Documenten

Werkwijze (anonieme) informanten (PDF - 186.99 KB)