Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Identiteit informant met waarborgen omkleed

Personen die zich met relevante informatie over overtredingen van de Mededingingswet melden bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kunnen rekenen op een zorgvuldige behandeling. Dit laat de NMa weten, mede naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Ad Bos, de klokkenluider die de bouwfraudezaak aan het rollen bracht.

'Gelukkig melden zich nog steeds veel informanten bij de NMa om informatie te verstrekken. Wij hopen niet dat anderen, mede door deze uitspraak, huiverig worden om naar de NMa te stappen. Dat zou ik jammer vinden en ik wil hierbij benadrukken dat een eventuele angst ongegrond is. De NMa heeft sinds 2005 een Beleidsregel Informanten. Hierin staat precies omschreven hoe de NMa met informanten omgaat en welke waarborgen de NMa kan geven om de identiteit van informanten, indien gewenst, niet bekend te maken,' aldus Pieter Kalbfleisch, bestuursvoorzitter van de NMa. Daarnaast heeft de NMa twee medewerkers in dienst die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van deze beleidsregels en gesprekken voeren met (anonieme) informanten. Kalbfleisch: 'Ik moedig informanten juist aan om misstanden te melden. Daarbij speelt uiteraard ook ons eigen belang een rol; dergelijke informatie kan voor de NMa zeer waardevol zijn om overtreders van de Mededingingswet, bijvoorbeeld kartellisten, aan te pakken.'

Welke mogelijkheden zijn er om anoniem te blijven?

De NMa biedt verschillende mogelijkheden aan personen die interessante informatie hebben om met de NMa in gesprek te gaan. Het is onder meer mogelijk in contact te treden met een van de hier bovengenoemde medewerkers. Deze personen geven de verkregen informatie alleen in geanonimiseerde vorm door aan de rest van de NMa. Een andere mogelijkheid is dat een informant zich laat vertegenwoordigen door iemand met verschoningsrecht, zoals een advocaat, die dan alle informatie doorgeeft aan de NMa. De toezichthouder garandeert anonimiteit gedurende de looptijd van het onderzoek binnen de NMa in de rapport-, sanctie- en bezwaarfase. Dit doet de NMa onder meer door in haar onderzoeksdossier slechts niet tot de informant herleidbare informatie op te nemen.

In twee situaties kan de NMa de anonimiteit niet garanderen. Als blijkt dat een informant betrokken is bij een (ambts)misdrijf kan de NMa verplicht zijn aangifte te doen. Daarnaast kan de rechter eventueel inzage in de identiteit vorderen tijdens de beroepsfase. Dit is in het bestaan van de NMa nog nooit gebeurd.

Wat als u zelf bent betrokken bij een overtreding?

Voor personen die zelf beboetbaar zijn wegens een overtreding van de Mededingingswet en toch informatie hierover willen verstrekken aan de NMa, bestaat de zogeheten clementieregeling. Via deze regeling kunnen zij hun deelname aan een kartel bij de toezichthouder melden en alle medewerking verlenen. In ruil daarvoor kunnen ze boetevermindering of zelfs boetekwijtschelding krijgen. Het is niet mogelijk clementieverzoeken anoniem in te dienen.

 

Zie ook