Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa geeft duidelijkheid aan informanten

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de 'Beleidsregel Informanten' opgesteld. In deze beleidsregel staan voorwaarden waaronder informanten vermeende kartels of andere overtredingen van de Mededingingswet kunnen melden bij de NMa.

Door duidelijkheid te geven over de wijze waarop de NMa met informanten omgaat, verwacht de NMa dat nog meer informanten zich met relevante informatie bij de autoriteit zullen melden. Deze informatie is cruciaal om de wettelijke taken van de NMa, het handhaven van de Mededingingswet en de energie- en vervoerswetgeving goed uit te kunnen voeren. De door informanten verstrekte informatie, kan direct leiden tot een nieuw onderzoek, kan een bijdrage leveren aan lopend onderzoek of kan de NMa beter inzicht geven in een bepaalde sector.

Eén van de belangrijkste aspecten van de beleidsregel is dat een informant wiens identiteit niet bekend is bij de NMa, anoniem blijft. Als de identiteit van de informant wel bekend is, dan maakt de NMa de identiteit alleen bekend als er sprake is van misdrijven waarvoor een aangifteplicht geldt of als de rechter er in een rechtzaak om vraagt. Om de anonimiteit van informanten nog beter te kunnen waarborgen, heeft de NMa een overeenkomst gesloten met meldpunt M, het landelijk meldpunt om misdaad anoniem te melden.

Informanten kunnen ook contact zoeken met de NMa via een tussenpersoon. Een tussenpersoon moet altijd zijn of haar identiteit bij de NMa bekend maken en blijft in een verder onderzoek als contactpersoon gelden. Informanten kunnen een keuze maken tussen twee soorten tussenpersonen: tussenpersonen met verschoningsrecht en tussenpersonen zonder verschoningsrecht. Als de tussenpersoon geen verschoningsrecht heeft, kan deze door de rechter als getuige onder ede worden gehoord. Hier kleeft een risico aan voor de informant die anoniem wenst te blijven. Tijdens een verhoor kan de rechter eisen dat de identiteit van de informant bekend wordt gemaakt. Bij een tussenpersoon met verschoningsrecht loopt de informant dat risico niet.

Anonieme en niet-anonieme informanten kunnen op verschillende manieren informatie over een mogelijke overtreding van de Mededingingswet melden bij de NMa. Zij kunnen een e-mail sturen of de informatielijn van de NMa bellen via 0800-0231885. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur. Het nummer van meldpunt M is 0800-7000. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 10.00 tot 22.00 uur. Informatie per post kan ook: Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH te Den Haag. Bezoekadres: Wijnhaven 24, 2511 GA te Den Haag.

 

Zie ook