Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontheffing Stichting Sint Antonius Ziekenhuis (voor elektriciteitsnet)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft geen reacties op het ontwerpbesluit ontvangen. Op 16 september 2013 heeft ACM besloten om de ontheffingaanvraag niet te honoreren. Het definitieve besluit staat onder aan deze pagina. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om beroep tegen dit besluit aan te tekenen.

Stichting Sint Antonius Ziekenhuis heeft de Autoriteit Consument & Markt op 13 november 2012 om ontheffing gevraagd voor de wettelijke plicht om een netbeheerder aan te wijzen. Stichting Sint Antonius Ziekenhuis stelt eigenaar te zijn van een installatie, te Nieuwegein. Op het stelsel van verbindingen zijn geen afnemers aangesloten.

ACM heeft op 21 februari 2013 de ontvangst van de aanvraag in de Staatscourant gemeld.

ACM heeft onderzocht of het redelijk is dat aan Stichting Sint Antonius Ziekenhuis een ontheffing wordt verleend. ACM is van plan geen ontheffing te verlenen, omdat er sprake is van een installatie. ACM legt het ontwerp ontheffingsbesluit op 11 juli 2013 ter consultatie voor aan belanghebbenden. U heeft tot en met 21 augustus 2013 de gelegenheid om te reageren op het ontwerp ontheffingbesluit.

Het ontwerp ontheffingenbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende deze periode ter inzage ten kantore van ACM. Wanneer u deze stukken wilt inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

Wij ontvangen uw zienswijze graag per post. U kunt deze sturen naar: Autoriteit Consument & Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. We verzoeken u daarnaast een digitaal exemplaar van uw zienswijze te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104250.

Op 15 augustus 2013 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. U kunt zich hiervoor tot  25 juli 2013 aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl o.v.v. zaaknummer 104250. U dient hierbij aan te geven of u spreektijd wenst. Als er geen verzoeken voor spreektijd zijn, dan gaat de hoorzitting niet door. ACM zal u hierover tijdig informeren.

De opmerkingen uit de schriftelijke en mondelinge consultatie verwerkt ACM in het definitieve ontheffingbesluit. De planning is om dit besluit in het najaar te publiceren.

 

Documenten

Ontheffing Stichting Sint Antonius Ziekenhuis (voor elektriciteitsnet) (PDF - 2.39 MB)
 

Bijlagen

Ontheffingsaanvraag Stichting Sint Antonius Ziekenhuis (PDF - 360.52 KB) Ontheffing Stichting Sint Antonius Ziekenhuis 12 juli 2000 (PDF - 3.4 MB)