Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie strategische prioriteiten groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas

In dit consultatiedocument formuleert de NMa haar prioriteiten voor de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas voor de komende drie jaar en legt deze voor aan marktpartijen ter consultatie. Na afloop van de consultatieperiode zal de NMa mede op grond van de reacties van marktpartijen haar definitieve prioriteiten publiceren.

De NMa stelt in dit consultatiedocument een aantal vragen. U wordt gevraagd om de antwoorden op de vragen zoveel mogelijk te onderbouwen en toe te lichten. Het staat u uiteraard vrij om ook een algemene reactie te geven.

Reacties op dit consultatiedocument kunnen worden gezonden aan:

Nederlandse Mededingingsautoriteit (m.i.v. 2 april 2013: Autoriteit Consument en Markt)
Energiekamer (o.v.v. strategische prioriteiten E&G groothandelsmarkten, zaaknummer 104195)
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

De NMa verzoekt u in uw reactie te verwijzen naar het zaaknummer 104195.

Reacties op dit consultatiedocument dienen uiterlijk 2 mei 2013 bij de NMa te zijn ontvangen. Indien bepaalde delen van uw reactie vertrouwelijk zijn, dan vraagt de NMa u om dit duidelijk en gemotiveerd aan te geven in uw reactie.

 

Documenten

Consultatie strategische prioriteiten groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas (PDF - 139.59 KB)
 

Bijlagen

English version Consultation document priorities wholesale markets EG - 21 march 2013 (PDF - 128.39 KB)
 

Meer in deze zaak