Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Stimuleer duurzaamheid door samenwerking in Europa

Europese samenwerking kan de productie van duurzame energie efficiënter maken en de transitie naar een toekomst met een groter aandeel duurzame energie versnellen. 

Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van de presentatie van het visiedocument met haar prioriteiten voor de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.

,,Als je samenwerkt hoef je als Nederland niet zelfvoorzienend te zijn, waardoor energie goedkoper kan worden”, zegt Henk Don, bestuurder van ACM. ,,Ook voor het stimuleren van meer duurzame energie is samenwerking belangrijk, want op die manier zorgen we dat de overgang naar een duurzame economie minder kostbaar wordt.”

Er zijn op dit moment grote verschillen tussen de manieren waarop Europese landen de toename van duurzame energie bevorderen. Deze verschillen hebben bijvoorbeeld betrekking op belastingen of juist subsidies voor kolen of op de mogelijkheden voor consumenten om stroom tegen vergoeding terug te voeden in het elektriciteitsnet. Het voorkomen van zulke verstoringen van de interne markt zorgt er volgens de Autoriteit Consument & Markt voor dat investeringen op de meest efficiënte manier worden gedaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat nieuwe windmolens worden gebouwd op locaties die het hoogste rendement opleveren en niet op locaties die de meeste subsidies geven.

Bovendien gaat ieder land verschillend om met de marktproblemen die een gevolg zijn van de (snelle) toename in het aandeel duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is de invoering door een aantal omringende landen van extra betalingen aan elektriciteitsproducenten voor het beschikbaar hebben van productiecapaciteit. De Autoriteit Consument & Markt stelt dat zulke nationale capaciteitsmechanismen niet wenselijk zijn omdat het niet efficiënt is als ieder land afzonderlijk extra capaciteit realiseert, zonder rekening te houden met capaciteit in andere landen.

Uit consultatie van de Autoriteit Consument & Markt  blijkt dat de overgrote meerderheid van  betrokken partijen de prioriteiten van de toezichthouder voor de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas voor de komende drie jaar onderschrijft. Deze prioriteiten zijn:

  • Voltooiing van de Europese marktintegratie, met name door implementatie van Europese regelgeving en waar mogelijk vooruitlopend op de definitieve vaststelling van deze regelgeving;
  • Het scheppen van optimale voorwaarden voor efficiënte marktwerking, met name door implementatie en handhaving van de Europese regels voor transparantie en marktintegriteit;
  • Het waarborgen van leverings- en voorzieningszekerheid in een toekomst met een groter aandeel duurzame energie.
 

Meer in deze zaak