Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie van Vattenfall op het consultatiedocument strategische prioriteiten E&G groothandelsmarkten

Op deze pagina publiceert ACM de reactie van Vattenfall op het consultatiedocument strategische prioriteiten E&G groothandelsmarkten van 26 maart 2013. ACM heeft na consultatie van marktpartijen haar prioriteiten voor de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas gepubliceerd in een visiedocument. Europese marktintegratie heeft de komende jaren de hoogste prioriteit voor ACM.

ACM heeft 14 reacties ontvangen op het consultatiedocument van 26 maart 2013. De overgrote meerderheid van de reagerende partijen onderschrijft de prioriteiten van ACM zoals verwoord in het consultatiedocument. Er heerst daarbij brede overeenstemming dat activiteiten gericht op Europese marktintegratie de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen. In veel reacties worden daarnaast aanvullende prioriteiten voorgesteld. Naar aanleiding van de reacties heeft ACM haar prioriteiten grotendeels ongewijzigd gelaten. Waar dat niet het geval is, wordt dat in de tekst van het visiedocument aangegeven.

 

Documenten

Reactie van Vattenfall op het consultatiedocument strategische prioriteiten E&G groothandelsmarkten (PDF - 83.55 KB)
 

Meer in deze zaak