Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel Tarievenbesluit GTS 2013 Transport, Balancering en Kwaliteitsconversie

De Raad heeft van Gas Transport Services B.V., de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, een  voorstel ontvangen voor de tarieven voor het jaar 2013. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het tarievenbesluit zal de Raad het ingediende voorstel van 4 oktober 2012 tot 18 oktober 2012 ter inzage leggen. Voor zover het voorstel bedrijfsvertrouwelijke informatie bevat zal dit niet ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden hebben tot 18 oktober 2012 de gelegenheid om hun reactie op het voorstel naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen.  Voor een verzoek om door de Energiekamer NMa te worden gehoord kunt u contact opnemen met Joline van Sintmaartensdijk, telefoonnummer 070-330 1755. Een schriftelijke reactie kunt u, onder vermelding van zaaknummer 104186 richten aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, per post aan Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

 

Bijlagen

104186 Voorstel tarieven GTS voor 2013 (PDF - 58.79 KB) 104186 bijlage 1 NG-TAR (XLS - 813 KB) 104186 bijlage 2 bij tarievenvoorstel 2013 Toelichting UI (PDF - 82.51 KB) 104186 Bijlage 3 bij tarievenvoorstel 2013 Toelichting NPD (PDF - 39.89 KB) 104186 Bijlage 4 bij tarievenvoorstel 2013 Toelichting MFA (PDF - 82.46 KB) 104186 Bijlage 5 Toelichting overgangsklanten CF (PDF - 33.7 KB) 104186 - 104187 Staatscourant 4 oktober 2012 (PDF - 108.6 KB)