Kruimelpad

Nieuwsbericht

NMa: Notarissen passen gedragsregels aan

13-11-2012

Meer ruimte voor notarissen om te concurreren

Het verbod op het rechtstreeks benaderen van potentiële cliënten, de verplichting tot 'objectieve reclame' en het verbod op werken onder de kostprijs zijn onlangs door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geschrapt. Verder heeft de KNB een aantal beroeps- en gedragsregels aangepast of verduidelijkt, waaronder het provisieverbod dat in een nieuwe Beleidsregel Provisie nader is uitgewerkt. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) verwacht dat hierdoor de onderlinge concurrentie tussen notarissen een impuls krijgt en dat tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de kernwaarden van de notaris: onafhankelijk en onpartijdig.

“De aanpassingen in de gedragsregels leiden tot meer inzicht in het aanbod van notarissen, meer keuzemogelijkheden en mogelijk tot een betere prijs en kwaliteit voor consumenten,” aldus Henk Don, bestuurslid van de NMa. De NMa heeft de beroepsorganisatie eerder gewezen op het mogelijke concurrentiebeperkende effect van een aantal beroeps- en gedragsregels. Dit zijn de regels waar de leden van de KNB, alle notarissen in Nederland, zich aan moeten houden. De aanpassingen van de beroeps- en gedragsregels zijn daar het resultaat van.

Sinds 2004 brengt de NMa de zelfregulering van verschillende beroepsgroepen in kaart. In 2006 pasten de beroepsorganisaties voor architecten, de BNA en de BNSP, hun zelfregulering aan. In juni 2007 publiceerde de NMa haar eindverslag over de zelfregulering door accountants. In 2011 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) een aantal beroepsregels geschrapt of aangepast.