Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Inventarisatie NMa: notarissen kunnen meer met elkaar concurreren

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de gedragsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) doorgelicht op mogelijk onnodige beperkingen voor de mededinging en publiceert vandaag haar conclusies. De KNB heeft eerder al aangegeven dat zij aan haar leden wil voorstellen een aantal regels te schrappen. Het betreft onder meer het verbod op het benaderen van potentiële cliënten. René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de NMa: 'De voornemens van de KNB kunnen leiden tot voordelen voor afnemers. Uit onze inventarisatie blijkt dat er nog meer regels zijn die mogelijke risico's voor de mededinging in zich dragen. Ik ga ervan uit dat de KNB hier ook actie op onderneemt. De beroepsorganisatie kan daarbij gebruik maken van onze voorstellen om de risico's voor de mededinging weg te nemen. Wij bekijken in 2009 wat de KNB met de conclusies in ons eindverslag heeft gedaan'.

De KNB zal haar leden voorstellen in haar gedragsregels de verplichting tot 'objectieve reclame' en het verbod op het rechtstreeks benaderen van potentiële cliënten te schrappen. De KNB zal eveneens voorstellen het streven naar een verhouding tussen notarissen gebaseerd op welwillendheid en vertrouwen te beëindigen evenals het verbod op het vermelden van nevenfuncties.

De (resterende) gedrags- en beroepsregels die de NMa in haar inventarisatie heeft geclassificeerd als 'mogelijk onnodig concurrentiebeperkend', betreffen bijvoorbeeld het verbod op een resultaatgerelateerde beloning. Dit begrip kan ruimer worden uitgelegd dan is bedoeld en beperkt notarissen zelf hun prijsbeleid te bepalen, terwijl prijs een belangrijk keuzecriterium is voor afnemers. Ook het begrip provisie en de aanbeveling niet onder de kostprijs te werken vragen om verduidelijking.

Voordelen voor afnemers van aanpassingen in de regels van notarissen kunnen bestaan uit meer inzicht in het aanbod, meer keuzemogelijkheden en mogelijk een betere prijs- kwaliteitsverhouding. Notarissen zullen zich naar verwachting beter van elkaar kunnen onderscheiden en krijgen meer mogelijkheden voor onderlinge samenwerking en uitbesteding van werkzaamheden aan derden.

In 2004 is de NMa gestart met een inventarisatie van de zelfregulering van architecten, accountants, advocaten en notarissen. Doel van de inventarisatie was de mogelijke risico's voor de onderlinge concurrentie op basis van de Mededingingswet in kaart te brengen. In 2006 pasten de beroepsorganisaties BNA en BNSP hun zelfregulering aan naar aanleiding van een inventarisatie van de NMa. Ook de accountants zijn, mede op basis van nieuwe wet- en regelgeving, druk doende om hun zelfregulering aan te passen. De NMa heeft op 23 oktober 2006 een consultatiedocument over de zelfregulering van advocaten uitgebracht. De reacties naar aanleiding van deze consultatie worden momenteel verwerkt. Het 'Eindverslag Inventarisatie vrije beroepen: notariaat' en informatie over de andere trajecten is te vinden op www.acm.nl.

 

 

Bijlagen

Eindverslag inventarisatie vrije beroepen: notariaat (PDF - 247.34 KB)